ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ РЕЗЕРВУВАННЯ ТОВАРІВ

Наведений нижче текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою (perfomen.com.ua), що має назву надалі «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», і визначає умови резервування товарів через сайт інтернет-магазину, з метою їх подальшого придбання Покупцем.

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією PerfomeN Grooming Co., далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «perfomen.com.ua» (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

2.2. Товар - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

2.3. Продавець - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

2.4. Покупець - фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

2.5. Замовлення - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2.6. Сайт - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою (perfomen.com.ua), і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації і резервування товарів обраних Покупцем на сайті.

2.7. Особистий кабінет - простір на Сайті, в якому відбивається персональна інформація і історія розміщених замовлень Покупцем.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

3.2.1. Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

3.2.2. Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

3.2.3. Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

3.2.4. Обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Правила роботи з Сайтом

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані: ⦁ Ім'я, прізвище ⦁ Номер телефону ⦁ Адреса електронної пошти ⦁ Пароль

4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації і замовленні.

4.5. Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету.

4.6. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Інтернет-магазин, надіславши електронний лист на perfomencompany@gmail.com або зв'язатися по телефону +380663332136.

4.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.

4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).

4.9. Заборонено використовувати Сайт в протизаконної і забороненої діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

5. Порядок оформлення замовлення

5.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

5.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

5.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

5.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

6. Порядок оплати замовлення

6.1. Наложеним платежем 

6.1.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

6.2. Покупець здійснює оплату на розрахунковий рахунок. Оплата здійснюється в національній валюті України - гривнях.

6.3. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

7. Умови доставки замовлення

7.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

7.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Продавець має право:

8.1.1. В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

8.2. Покупець має право:

8.2.1. Оформити замовлення в Інтернет-магазині;

8.2.2. Оформити електронний договір;

8.2.3. Вимагати від Продавця виконувати умови Договору.

8.3. Покупець зобов'язаний:

8.3.1. Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за:

9.2.1. Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

9.2.2. За незначні невідповідності колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різні колірні передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

9.2.3. За зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

9.2.4. За затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

9.2.5. За протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

9.2.6. За передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

9.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

9.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, наступ яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

9.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

10. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати подібні продукти і ін. 

11. Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріального права України.

11.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

11.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

11.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.

12. Порядок повернення товару належної якості

12.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

12.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

12.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

13. Термін дії договору

13.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

13.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

13.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «perfomen.com.ua» має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.